FRAT- First Responder Anti-aggression Training

Wat omvat FRAT?

FRAT is een pragmatische opleiding die hulpverleners leert omgaan met geweld in al zijn vormen, maar hoofdzakelijk ligt de nadruk op het voorkomen van fysiek geweld. In deze opleiding worden er geen verdedegingstechnieken aangeleerd maar wel een  houding om de-escalerend te werken en indien nodig te ontkomen aan fysiek geweld.


De totale opleiding bestaat uit twee modules: module 1 is gericht op de indviduele houding van de hulpverlener tegenover agressie; module 2 gaat over omgaan met groepsgebonden geweld en het werken tijdens rellen en onlusten.
Doelgroep: 1ste lijn hulpverleners, veiligheidspersoneel.

De cursus is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.