Awareness

De cursus 'Awareness' geeft de cursist een inzicht in de gevaren van extreem geweld zoals terrorisme, 'active shooters' en dergelijke. De cursus geeft de cursist de kennis en praktische handelingen om eventuele gevaren te herkennen en veilig(er) te kunnen handelen in geval van incidenten.
Inhoud:


  • Explosive risk education
  • De 'Modus operandi' van terroristen
  • CBRN
  • Protocol zelf-redding


Doelgroep: 1ste lijn hulpverleners, politie.

De cursus is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.